Sundarijal ligt even ten noordoosten van Kathmandu.

kaart Sundarijal

Sinds 2005 helpt de stichting kinderen uit deze omgeving, waarvan de ouders te arm zijn om hen naar school te kunnen laten gaan. Begin 2020 zijn dat er zestig: twintig zitten nog op de "lagere school" en veertig volgen een tweejarige vervolgopleiding. De stichting wordt hiertoe in staat gesteld door een aantal particulieren die als sponsor optreden voor een of soms meerdere kinderen en door fondsen ten bate van onderwijs aan kinderen. Sponsors ontvangen regelmatig informatie over hun kind.

  • In 2013 werden drie nieuwe lokalen gebouwd in de bergen boven Sundarijal voor de Shree Ishwori School.
  • En werd een scheikunde en biologielokaal ingericht
  • Er werd een naaicursus gegeven voor jonge vrouwen, de naaimachines werden van sponsorgelden aangeschaft

 

Bij het Sundarijal Children project blijven de kinderen als regel thuis wonen.

  • De sponsor betaalt het schoolgeld, de schoolbenodigdheden, het schooluniform en de schoenen (€ 275 per jaar).
  • Sommige kinderen wonen te ver weg in de bergen om elke dag heen en weer naar school te gaan. Voor hen wordt een passende oplossing gezocht, zoals een hostel gedurende de week of soms een internaat. De extra kosten om een kind in een hostel of internaat onder te brengen bedragen € 250 per jaar.
  • Ruim vijftig kinderen behaalden reeds hun eindexamen en zijn aan een vervolgopleiding begonnen. In 2020 zijn dat er veertig. De kosten zijn € 375 per jaar.

De projectleider zorgt ervoor dat het geld rechtstreeks naar de school gaat. Hij blijft steeds op de hoogte van de resultaten van de kinderen.

Voor meer informatie zie: www.microprojectnepal.org