De Buddha Academy in Kathmandu is opgericht in 1989. De school richt zich op wezen, halfwezen en andere kansarme kinderen uit alle bevolkingsgroepen in Nepal. Een gedeelte komt uit de Himalaya. Sommigen van hen zijn Tibetaanse vluchtelingen. In alle gevallen gaat het om de allerarmste kinderen uit Nepal, die geen enkele kans hadden op behoorlijk onderwijs.

Op dit moment telt de school meer dan 350 leerlingen, zowel jongens als meisjes. De leeftijd varieert van 3 tot 18 jaar. Het onderwijs loopt van de kleuterschool tot en met het voortgezet onderwijs. Ongeveer 300 kinderen zijn intern. De overigen volgen alleen dagonderwijs.

babs1  babs3

De opleiding duurt in beginsel 10 jaar en wordt voltooid afhankelijk van de belangstelling en de capaciteiten van het kind. Sommige kinderen krijgen praktijkonderwijs, anderen worden voorbereid op middelbaar en hoger vervolgonderwijs. Daarnaast worden nog diverse andere trainingsprogramma’s gegeven, althans voor zover daar de benodigde middelen voor kunnen worden gevonden. Enkele jaren geleden heeft de school een stuk grond gekocht waarop de leerlingen basis-landbouwwerkzaamheden kunnen leren.

De school ontvangt geen subsidie van de Nepalese regering en is dus geheel aangewezen op steun vanuit het buitenland. In veel gevallen gebeurt dat in de vorm van het gedurende een aantal jaren sponsoren van één van de leerlingen. In 2014 worden 35 kinderen gesponsord via de stichting.

babs2 

De in 2012 overleden directeur van de Buddha Academy, de heer Dorje Namgyal, was ooit zelf een arm weeskind dat letterlijk door een Canadees van de straat werd gehaald. Hij kwam terecht op een behoorlijke kostschool in India. Hij beschouwde het als zijn levenstaak om andere straatkinderen ook een kans in het leven te bieden. Na de dood van Dorjé werd eerst zijn vrouw Tashi tot directeur benoemd. In 2014 heeft zij deze taak echter overgedragen aan hun zoon Tenzing Lama.
babs4  babs5

Voor meer informatie: www.babs.edu.np