Artikelindex


1. Een kind sponsoren

2. Bijdrage aan een bepaald project

3. Algemene giften


1. Een kind sponsoren
Dit is de meest rechtstreekse vorm van hulp aan een kind in Nepal. De sponsor neemt op zich om tenminste gedurende vijf jaar een bepaald kind financieel te ondersteunen, zodat het behoorlijk naar school kan gaan. De stichting is intermediair voor sponsoring van individuele kinderen van:

  • De Buddha Academy (BABS) → zie pagina 2 voor meer informatie
  • Het Children Welfare Centre (CWC) → zie pagina 3 voor meer informatie
  • Het Sundarijal Children Project (SCP) → zie pagina 4 voor meer informatie

2. Bijdragen aan een bepaald project
U kunt ook een specifieke gift geven voor één van de projecten of activiteiten van de stichting, zoals bijvoorbeeld de school in Pokali of de Beroepsopleidingen. Incidentele bijdragen aan de Buddha Academy, het Children Welfare Centre of het Sundarijal Children Project zijn natuurlijk ook van harte welkom. Desgewenst kunt u zo’n gift een bepaalde bestemming geven.

3. Algemene giften
Vanzelfsprekend zijn wij ook zeer erkentelijk voor algemene giften, waarbij u het aan de stichting over laat om te bepalen waar uw geld aan zal worden besteed.

 

Fiscale aftrekbaarheid
De Stichting Kind in Nepal is door de fiscus erkend als een “Het algemeen nut beogende instelling” (ANBI). Daardoor is een schenking aan de stichting als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, dat wil zeggen, voor zover de niet-aftrekbare voet van 1% van het verzamelinkomen wordt overschreden. Voor periodieke (minstens vijf jaar) giften, die schriftelijk zijn vastgelegd, geldt geen drempel. Zulke giften zijn dus volledig aftrekbaar.

NB. Het is nu mogelijk een schenkingsakte op te stellen zonder tussenkomst van een notaris. Als u overweegt voor tenminste 5 jaar aan onze stichting te schenken, download dit formulier, vul het in en stuur het naar ons op.

Voor schenkingen aan de stichting is geen schenkingsrecht verschuldigd.