In 2002 bezocht onze voormalige voorzitter Nepal en was zo geschokt door het grote aantal kansarme kinderen dat zij ter plekke besloot zich hiervoor in te zetten.

Onze stichting heeft ten doel:

  • het bieden van financiële hulp aan de minst bedeelde kinderen in Nepal ter bevordering van een blijvende verbetering in hun levenssituatie,
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het signaleren van de noden van de minst bedeelde kinderen;
  2. het verwerven van middelen voor het opzetten van programma's ter verbetering van bestaansmogelijkheden voor deze kinderen;
  3. het samenwerken met andere organisaties op het terrein van kinderhulp in Nepal;
  4. alle overige wettige middelen welke tot het beoogde doel kunnen leiden.


Financiële jaarstukken

Zie hier voor de financiële jaarstukken 2020.

Adres

Stichting Kind in Nepal
Doornappel 1
2811 CV  Reeuwijk

 
Telefoon +31 (0) 182 394646  
E-mail contact-met-stichting@kind-in-nepal.nl
Website www.kind-in-nepal.nl  
Inschrijving Handelsregister 24.33.0837  
Bankrekeningen NL12 ABNA 0588 8364 19
NL46 ABNA 0498 1362 48
 
RISN / Fiscaal nummer 8105.82.016  

Bestuursleden


Adviseur Bestuur

Krijn de Best, voorzitter
Erlandine Heering-Waller, secretaris
Jos Huisman, penningmeester
Robin de Best, lid
Marcel Damad, lid
Thorquil Kramer, lid

Willy Roelofsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

bestuur 

 2014: drie (oud-)bestuursleden op weg naar Pokali