Artikelindex


1. Een kind sponsoren

2. Bijdrage aan een bepaald project

3. Algemene giften


1. Een kind sponsoren
Dit is de meest rechtstreekse vorm van hulp aan een kind in Nepal. De sponsor neemt op zich om tenminste gedurende vijf jaar een bepaald kind financieel te ondersteunen, zodat het behoorlijk naar school kan gaan. De stichting is intermediair voor sponsoring van individuele kinderen van:

  • De Buddha Academy (BABS) → zie pagina 2 voor meer informatie
  • Het Children Welfare Centre (CWC) → zie pagina 3 voor meer informatie
  • Het Sundarijal Children Project (SCP) → zie pagina 4 voor meer informatie

2. Bijdragen aan een bepaald project
U kunt ook een specifieke gift geven voor één van de projecten of activiteiten van de stichting, zoals bijvoorbeeld de school in Pokali of de Beroepsopleidingen. Incidentele bijdragen aan de Buddha Academy, het Children Welfare Centre of het Sundarijal Children Project zijn natuurlijk ook van harte welkom. Desgewenst kunt u zo’n gift een bepaalde bestemming geven.

3. Algemene giften
Vanzelfsprekend zijn wij ook zeer erkentelijk voor algemene giften, waarbij u het aan de stichting over laat om te bepalen waar uw geld aan zal worden besteed.

 

Fiscale aftrekbaarheid
De Stichting Kind in Nepal is door de fiscus erkend als een “Het algemeen nut beogende instelling” (ANBI). Daardoor is een schenking aan de stichting als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, dat wil zeggen, voor zover de niet-aftrekbare voet van 1% van het verzamelinkomen wordt overschreden. Voor periodieke (minstens vijf jaar) giften, die schriftelijk zijn vastgelegd, geldt geen drempel. Zulke giften zijn dus volledig aftrekbaar.

NB. Het is nu mogelijk een schenkingsakte op te stellen zonder tussenkomst van een notaris. Als u overweegt voor tenminste 5 jaar aan onze stichting te schenken, download dit formulier, vul het in en stuur het naar ons op.

Voor schenkingen aan de stichting is geen schenkingsrecht verschuldigd.EEN KIND SPONSOREN VAN DE BUDDHA ACADEMY
De Buddha Academy heeft een permanente behoefte aan nieuwe sponsors voor de leerlingen. De school rekent een bedrag van $ 500 per kind per jaar voor opleiding, onderdak, voeding en verzorging. Van de sponsors wordt verwacht dat zij “hun” kind tenminste 5 jaar ondersteunen. Natuurlijk stelt men het erg op prijs als de sponsoring de gehele schooltijd voortduurt.

De Stichting Kind in Nepal vraagt de sponsoren om jaarlijks, in plaats van $ 500 per kind, een bedrag van € 500 te schenken. In de eerste plaats om eventuele koersschommelingen op te vangen. In de tweede plaats om zo nodig wat te kunnen doen aan speciale noden van de school en tenslotte om zeker te stellen dat de kinderen die via de stichting “Kind in Nepal” worden gesponsord op school kunnen blijven tot zij de school hebben afgerond.

babs6

De sponsoren ontvangen in december een rapport en een bericht van de Buddha Academy waarin zij kunnen zien hoe de vorderingen van hun sponsorkind zijn. De kinderen verwachten het niet, maar vinden het over het algemeen wel erg leuk als de sponsor af en toe iets van zich laat horen, bijvoorbeeld door middel van een brief of een kaart.EEN KIND SPONSOREN VAN HET
CHILDREN WELFARE CENTRE
Het Children Welfare Centre probeert voor elk van zijn kinderen een individuele sponsor te vinden. Doordat enkele belangrijke sponsors onlangs hun steun moesten staken, heeft men een groot en acuut gebrek aan sponsors. Voor € 500 per jaar ontvangt een kind voeding, huisvesting en onderwijs.

cwc

Sponsors ontvangen een informatiepakket van “hun” kind en bovendien 3-maandelijkse rapportage’s over haar of zijn persoonlijke ontwikkeling en welzijn.EEN KIND SPONSOREN VAN HET
SUNDARIJAL CHILDREN PROJECT
Indien u overweegt de opleiding van één van de kinderen uit Sundarijal voor uw rekening te nemen, zijn er drie mogelijkheden:

  1. Voor € 250 per jaar woont het kind bij de ouders, gaat naar school, krijgt een schooluniform, schoenen, schoolboeken enz. Eenmaal per jaar wordt er nieuwe kleding gekocht.
  2. Voor € 500 per jaar woont het kind in het pensionaat van de school en worden alle kosten vergoed
  3. Extra giften zijn welkom om deze kinderen een vervolgopleiding te kunnen geven.
 scp