Artikelindex


EEN KIND SPONSOREN VAN DE BUDDHA ACADEMY
De Buddha Academy heeft een permanente behoefte aan nieuwe sponsors voor de leerlingen. De school rekent een bedrag van $ 500 per kind per jaar voor opleiding, onderdak, voeding en verzorging. Van de sponsors wordt verwacht dat zij “hun” kind tenminste 5 jaar ondersteunen. Natuurlijk stelt men het erg op prijs als de sponsoring de gehele schooltijd voortduurt.

De Stichting Kind in Nepal vraagt de sponsoren om jaarlijks, in plaats van $ 500 per kind, een bedrag van € 500 te schenken. In de eerste plaats om eventuele koersschommelingen op te vangen. In de tweede plaats om zo nodig wat te kunnen doen aan speciale noden van de school en tenslotte om zeker te stellen dat de kinderen die via de stichting “Kind in Nepal” worden gesponsord op school kunnen blijven tot zij de school hebben afgerond.

babs6

De sponsoren ontvangen in december een rapport en een bericht van de Buddha Academy waarin zij kunnen zien hoe de vorderingen van hun sponsorkind zijn. De kinderen verwachten het niet, maar vinden het over het algemeen wel erg leuk als de sponsor af en toe iets van zich laat horen, bijvoorbeeld door middel van een brief of een kaart.